גוף קשיח

מטקה עשויה מקרש בעל צפיפות מסה שטחית של \sigma=1 [kg/m^2] בצורת דיסקה ברדיוס 15 [cm], ומוט חד ממדי באורך 20 [cm] ומסה של 50 גרם, על פי הציור.

א.מהו מומנט ההתמד של המטקה כאשר ציר הסיבוב הוא נקודת החיבור של המוט לדיסקה?

ב.מהי התאוצה הזוויתית של המטקה כאשר מופעל בקצה המוט כוח של F=10[N] אנכית למישור המוט והדיסקה (ע" פ הציור). התעלמו מכוח הכובד בסעיף זה.

pic1