גוף קשיח

קורה שמסתה m=10kg ואורכה L=0.5 m מוחזקת לקיר ע"י ציר. משחררים את הקורה ממנוחה.
א.מהו מומנט ההתמד של הקורה יחסית לציר ?
ב.מצאו ביטוי לתאוצה הזוויתית כפונקציה של הזווית b.
ג.מהן התאוצות המשיקיות, aA ו- aB בנקודות A ו-B כאשר b=500 ?נתון : OA=0.15m, OB=0.4m ?

pic