גוף קשיח

ילד שמסתו 40 [kg] הולך על קורה שאורכה 2 מטרים. ומסתה 20 [kg]. הקורה תלויה באוויר על ידי שני חוטים, המתיחות המקסימלית של החוט הימני היא 350 [N] ושל החוט השמאלי 400 [N]. מהו התחום בו יכול לצעוד הילד בביטחה על הקורה ?