גוף קשיח

נתונה דיסקה שקוטרה 2R = 1 m ובה חור מעגלי שקוטרו 2r = 0.5 m. התפלגות המסה בדיסקה היא אחידה. מצא/י את נקודת מרכז המסה של הדיסקה. (רמז: התייחסו לחור כאל דיסקה עם מסה שלילית).