גוף קשיח

מצא/י את מרכז המסה של מערכת המוטות הבאה:

L1 = 1.2 [m] m1 = 12 [kg]
L2 = 1.5 [m] m2 = 15 [kg]
L3 = 1.8 [m] m3 = 18 [kg]