גוף צפיד - סטטיקה

גוף שמסתו 5 ק"ג תלוי על מוט אחיד הנטוי בזווית 600 מהקיר. המוט, שמסתו m, מוחזק ע"י חבל היוצר עם הקיר זווית בת 450.
א.      מהי המתיחות T בחבל זה, אם ידוע ש-  m=2kg ?
ב.       מהו הכח שמפעיל הקיר על המוט?
1