גוף צפיד - דינמיקה


מוט עץ שאורכו 2 מטר ומסתו 5 ק"ג ניצב אנכית כשהוא מחובר לציר הסיבוב בקצהו. יורים לתוך המוט קליע שמסתו 10 גרם במהירות 400 מטר לשניה הנח כי הקליע מתנהג כמו מסה נקודתית. בקליע נתקע במוט 10 סנטימטר מעל קצהו.
א.      מהיא מהירות הזויתית של המוט לאחר שנתקע בו הכדור?
ב.       מהיא הזוית המקמימאלית אליה יגיע המוט?
 
1