גוף צפיד - דימניקה


כורכים חוט פעמים אחדות סביב גליל שמסתו m ורדיוסו r  . את קצה החוט מחזיקים קבוע ומשחררים את הגליל ללא מהירות התחלתית. החוט נשלף אך אינו מחליק כאשר הגליל נופל כצעצוע יו-יו. חשב את תאוצת הגליל והמתיחות בחוט אם:
א.      הגליל הינו מקשי
ב.       הגליל הנו חלול דק דפנות

1