גוף צפיד - סטטיקה

גוף שמסתו 5 ק"ג תלוי על מוט אחיד הנטוי בזווית 600 מהקיר. המוט, שמסתו m, מוחזק ע"י חבל היוצר עם הקיר זווית בת 450.
א.      מהי המתיחות T בחבל זה, אם ידוע ש-  m=2kg ?
ב.       הראו שכאשר m שואף לאפס, הכוח שמפעיל המוט על נקודת חיבור החוטים מכוון לאורך המוט.
 (הערה : כוח זה מאפס את השקול של
T ו- T').
1