גוף צפיד - סטטיקה


מוט שמסתו
m  ואורכו L מחובר בעזרת חוט לקיר לא חלק כמוראה. נתון b=700 . מה צריך להיות מקדם החיכוך כדי שהמקל לא יחליק (תשובה מספרית!)  ?
 
1