גוף קשיח

שתי נשים מחליקות על הקרח. לכל אחת מסה של 50 ק"ג. הן מתקרבות אחת כלפי השניה במהירות של 1.4 מטר לשניה (כל אחת) במסלולים מקבילים שהמרחק ביניהם הוא 3 מטר. מחליקה אחת נושאת מוט בעל מסה זניחה. המחליקה השניה אוחזת בקצה המוט כאשר הן חולפות זו ליד זו.
א.תאר/י בצורה כמותית את תנועת המחליקות לאחר ששתיהן אוחזות במוט.
ב.מהי האנרגיה הקינטית של המחליקות ?
ג.בשלב הבא המחליקות מתקרבות לאורך המוט עד שהמרחק ביניהן הוא מטר. מהי המהירות הזוויתית שלהן כעת?
ד.מהי האנרגיה שלהן?
ה.הסבר/הסבירי משיקולי אנרגיה כיצד האנרגיה הקינטית עלתה?