גוף קשיח

ילד שמסתו 30 ק"ג עומד בקצה קרוסלה נייחת שמסתה 100 ק"ג ורדיוסה 2 מטר. מומנט ההתמד של הקרוסלה סביב ציר העובר במרכזה הוא kg*m2  150. הילד תופס כדור במסה של 1 ק"ג הנזרק אליו מחברו. רגע לפני שהכדור נתפס מהירותו היא 12 מטר לשניה וכיוונה נוטה בזווית של 37 מעלות למשיק לקרוסלה.
א.מה המהירות הזוויתית של הקרוסלה לאחר תפיסת הכדור?
ב.מה המהירות המשיקית של הילד לאחר תפיסת הכדור?