גוף קשיח

מטפס הרים השוקל 55 ק" גכ נע לאורך חריץ שרוחבו w=0.2m ע" י כך שהוא מושך עם ידיו את דופן החריץ ודוחף עם רגליו את הקיר שמנגד. מרכז המסה של המטפס נמצא במרחק של d=0.4m מקצה החריץ. נתון כי מקדם החיכוך הסטטי בין הידיים לסלע הוא m1=0.4 ומקדם החיכוך הסטטי בין הנעליים לסלע הוא m2=1.2. (שיטת טיפוס זו נקראת layback).
א.מהו הכוח המינימלי שעל המטפס לדחוף עם הרגליים ולמשוך עם הידיים על-מנת שיהיה יציב?
ב.מה צריך להיות המרחק בין הידיים לרגליים של המטפס (h), עבור הכוח המופעל בסעיף הקודם?
ג. אם יורד גשם והסלע נרטב, מקדמי החיכוך קטנים. כיצד הדבר ישפיע על תוצאות הסעיפים הקודמים?