גוף קשיח

מגדל פיזה הוא בגובה של 55 מטר וקוטרו 7 מטר. ראש המגדל נמצא במרחק של 4.5 מטר מהאנך לקרקע. (נניח כי) המגדל לא נופל מכיוון שמרכז המסה שלו הוא מעל בסיס המגדל (לצורך התרגיל נתייחס למגדל כגליל).
א.מהו המרחק הנוסף שיש להזיז את ראש המגדל מהאנך בכדי שייפול?
ב.מה תהיה זווית הנטייה של המגדל במקרה זה?