מחוגי השעון של הביג בן

הגדלים של מחוגי השעון של השעון המפורסם "ביג בן" הם L_1=2.7mו-  L_2=4.5m והמסות שלהם הן L_1=2.7m ו-  m_2=100kg. חשב את סך האנרגיה הקינטית כתוצאה מהסיבוב של המחוגים.
המחוג הקצר מייצג את השעה והארוך מייצג דקה.
ניתן להתייחס למחוגים כאל מוטות עם מומנט התמד L_1=2.7m
ניתן להניח שציר הסיבוב הוא בקצה של המחוג