כדור בייסבול

מרכז המסה של כדור בייסבול בעל רדיוס R=3.8cm נע במהירות R=3.8cm,
הכדור מסתובב סביב ציר העובר דרך מרכז המסה שלו במהירות זויתית R=3.8cm
א. חשב את היחס בין האנרגיה הקינטית כתוצאה ממהירות מרכז המסה לבין האנרגיה הקינטית כתוצאה מהסיבוב.

התייחס לכדור כאל כדור מלא. I_{cm}=\frac{2}{5}mR^2