מולקולת חמצן

מולקולת חמצן O_2 מסתובבת במישור xy סביב ציר z העובר במרכז בין המולקלות.
מסת כל אטום היא O_2 ובטמפרטורת החדר המרחק בין האטומים הוא d=1.21X10^{-10}m (לאטום ניתן להתייחס כאל מסה נקודתית).
א. חשב את מומנט ההתמד של המולקולה סביב ציר z (שים לב שהבעיה היא בדידה)
ב. נתון שהמהירות הזויתית סביב ציר z היא  \omega=4.60X10^{12} \frac{rad}{sec} , מהי האנרגיה הקינטית כתוצאה מהסיבוב?