מומנט התמד של ספירה

א. חשב מומנט התמד של ספירה (כדור חלול) בעלת צפיפות מסה אחידה, רדיוס R ומסה M סביב ציר העובר דרך מרכז המסה.
ב. חשב מומנט התמד של אותה ספירה סביב ציר המשיק לספירה.