מחליקי קרח מסתובבים

שני מחליקים על הקרח בעל אותה מסה R נעים אחד לקראת השני
בקווים מקבילים שהמרחק בינם הוא R. אחד מהם נע במהירות R
והוא מחזיק בידו בקצהו של מוט אופקי חסר מסה באורך R
והמחליק השני נע במהירות R ותופס במוט כאשר הוא נפגש איתו.
א. מה המהירות הזויתית לאחר תפיסת המוט.
כעת המחליקים מושכים במוט עד אשר הם במרחק R אחד מהשני.
ב. מהי המהירות הזויתית החדשה.
ג. מה העבודה שנדרשה בשביל לעבור למצב זה.