צעידה על סחרחרה

משטח סבוב עגול  מסתובב על ציר אנכי קבוע ומשלים
סיבוב אחד בR שניות. מומנט ההתמד של המשטח סביב צירו הואR.
אדם שמסתו R העומד בתחילה במרכז המשטח צועד לאורך הרדיוס.
כמה שניות יארך סיבוב של המשטח כאשר האדם נמצא במרחק R ממרכזו
מה העבודה שהאדם השקיע בהליכתו