תאוצת המסות

נתונה המערכת בציור, מצא את תאוצת כל המסות.
נתונה תאוצת הכובד R וכן נתון שהחבל הוא חסר מסה והוא נע על גבי הגליל ללא החלקה.
f