ביליארד

מקל ביליארד חובט בכדור ביליארד שמסתו R במהירות R
מהו הגובה המינימלי R  מעל מרכז הכדור בו עליו לחבוט על מנת שהכדור יתגלגל ללא החלקה
f