סולם מחליק

סולם שמסתו R ואורכו R, נשען על קיר אנכי
חסר חיכוך. מקדם החיכוך בין הסולם לרצפה הוא R.
מהי הזוית המינימלית R בה ניתן להעמיד הסולם בשיווי משקל
f