איזון סרגל

על סרגל חסר מסה שאורכו R תולים בצד אחד משקולת שמסתה R
ובצד השני משקולת  שמסתה R.
א. באיזה מרחק מהמשקולת הראשונה יש למקם את נקודת המשען על מנת שהסרגל ישאר מאוזן.
k
ב. נחליף את הסרגל חסר המסה בסרגל אחיד שמסתו R, שבצדו האחד המסה R ובצדו השני אין מסה.
מצא את נקודת המשען כעת.