מסה גלגלת וקפיץ

מסה R קשורה בחוט חסר מסה לקפיץ עם קבוע קפיץ R
החבל נמצא במגע עם גלגלת שמסתה R וצורה דיסקה ברדיוס R
היכולה להסתובב סביב ציר סיבוב העובר במרכזה.
במהלך התנועה לא מחליק החבל על גבי הגלגלת.
משחררים את המסה ממנוחה כאשר הקפיץ רפוי.
מצא מהירות המסה לאחר שירדה מרחק R.
מומנט ההתמד של דיסקה מלאה ביחס לציר סיבוב במרכזה הוא
R.
f