כדור גלגלת ומסה

כדור שמסתוR ורדיוסוR יכול להסתובב סביב ציר אנכי לרצפה העובר במרכזו, בהשפעת חבל הכרוך
עליו. החבל קשור דרך גלגלת (גליל מלא) שמסתה R ורדיוסהR
היכולה להסתובב סביב ציר סיבוב העובר במרכזה לתיבה שמסתה R.
כמו כן נתון שהחבל אינו מחליק על הכדור ועל הגלגלת.
נתון כי מומנט ההתמד של של כדור ביחס לציר הסיבוב העובר במרכזו
 הוא R ומומנט ההתמד של גליל מלא ביחס לציר הסיבוב העובר במרכזו הוא R .
א. מהי תאוצתו הזויתית של הכדור.
ב. מהי תאוצתה הזויתית של הגלגלת.
ג. מהי תאוצת המסה.
ד. מהי המתיחות בכל אחד מהחבלים.