גלגול

דיסקה מלאה בעלת רדיוס ומסה מתגלגלת ללא החלקה
במורד שיפוע בזווית .
מצא את תאוצת מרכז המסה.