מומנט

חבל חסר מסה אינסופי מלופף סביב שני גלילים בעלי
מסות ו ורדיוסים ו בהתאמה.
א. מהם תאוצות מרכז המסה של המסות?
ב. מה התאוצות הרדיאליות של המסות?