מוט ועליו מסות

מוט אחיד עם מסה 50m ואורך l תומך שני מסות 50m  50m במיקומים שמתוארים בציור. המוט נשען במנוחה בשתי נקודות.
עבור איזה ערך של x המוט יהיה מאוזן כולו על נקודת משען P  (כח הנורמל בנק' O יהיה שווה לאפס)?  

e_14_4_088_p0.jpg