גשר עם משאית

גשר שאורכו 50m ומסתו 8X10%5E4kg נתמך בכל קצה כמתואר בציור.
משאית שמסתה 3X10%5E4kg נמצאת 15m מקצה הגשר.
מהם הכוחות הפועלים בכל אחת מנקודות התמיכה שבקצוות הגשר?
e_14_4_088_p0.jpg