גלגול במדרון

נתון גליל חלול המתגלגל ללא החלקה מראש מישור משופע בגובה H. לאחר שהגליל מגיע לקצה המישור המשופע הוא נופל בנפילה חופשית לאורך גובה h. בשלב זה הגליל מגיע למישור משופע בזווית θ השווה לזווית הרגעית בה הוא נמצא ברגע הגעתו למישור.
א) איך תיראה תנועת הגליל על המישור המשופע השני – האם הוא יחליק או יתגלגל?
ב) האם תנועה זו תישאר יציבה? אם לא, לכמה זמן?