התנגשויות בגוף קשיח

נתון מוט אופקי המונח m1 על שולחן חסר חיכוך. גוף נקודתי בעל מסה m2 פוגע בו במרחק d ממרכזו בהתנגשות אלסטית לחלוטין.
א) מה תהיה מהירותו הקווית והזוויתית של המוט? (המהירות הסופית של m2 היא לא 0!)
ב) הנח/י כי ההתנגשות היא פלסטית לחלוטין. מה תהיה מהירותו הקווית והזוויתית של המוט?