גלגול כדורים

נתונים שני כדורים בעלי מסה זהה m, המתגלגלים ללא החלקה במהירות v. בנקודה מסוימת כל אחד מהכדורים נתקל במדרון. האחד חלק לגמרי והשני לא. מי מבין הכדורים יעלה גבוה יותר?