גלגלת מסיבית

נתונה קליפה כדורית המסתובבת סביב ציר מרכז מסה על גבי מיסב חסר חיכוך. על הקליפה מלופף חבל קל העובר (ללא החלקה!) דרך גלגלת
(בעלת מסה!) ומחובר לגוף m2 כמתואר באיור.
א) מה מהירותו של גוף m2 לאחר שעבר גובה h?
ב) מה היא תאוצתו?
ג) מה המתיחות בחבל (בחלקיו השונים)?
נתונים נוספים:
מסת הקליפה – m1 , רדיוס הקליפה –R.ניתן לתאר את הגלגלת כ-3 גלילים הזהים במסתם m3, כאשר המבנה הוא ששני הגלילים החיצוניים הם בעלי רדיוס גדול r3 והגליל
שבניהם הוא בעל רדיוס r2.