מומנט התמד 2D

מצא/י את מומנט ההתמד של טריז עבור הצירים הבאים:
א) הציר הסיבוב (ציר z) עובר דרך מרכז המסה:
(הציר ניצב למישור של הטריז)

ב) הציר עובר דרך הבסיס (מקביל לציר y):
(הציר נמצא בתוך המישור של הטריז)