חישוב מרכז מסה

נתונות הצורות הפשוטות הבאות:
חשב/י את מרכז המסה הגופים הנ"ל