גוף קשיח

נתון כדור בעל מסה של 3.2 ק"ג ורדיוס 12 ס"מ, המסתובב סביב צירו במהירות זוויתית של 15 רדיאן לשנייה נגד כיוון השעון. כדור זה מונח על משטח אשר בינו לבין הכדור קיים מקדם חיכוך של \mu_k=0.21. לאחר כמה זמן יתחיל הכדור להתגלגל ללא החלקה? מה תהיה מהירותו?