גוף קשיח 

נתון מוט בעל אורך dומסה m1 המונח באופן אופקי ע"ג שולחן, כאשר המוט מחובר בקצהו האחד לדופן השולחן בעזרת ציר. ברגע מסוים פוגע בקצה המוט כדור בעל מסה m2 ומהירות V0. מהי המהירות הקווית של הכדור לאחר ההתנגשות (האלסטית), ומהי המהירות הזוויתית של המוט?