מוברים ופיסיקה

כאשר מעלים ספה במעלה המדרגות, מי מתאמץ יותר, זה שלמטה או זה שלמעלה?