מצא את מרכז המסה של חרוט שמסתו M גובהו H ורדיוס בסיסו R.דרך משפך (קבוע במקום ) שופכים חול, בקצב קבוע של ק"ג לשנייה על סרט נע שמסתו M ק"ג. מה גודל F של הכוח שיש להפעיל על הסרט על מנת להבטיח שמהירותו תישאר קבועה?