מרכז המסה של חרוט

מצא את מרכז המסה של חרוט שמסתו M גובהו H ורדיוס בסיסו R.