התנגשות

במעבדה חלקיק בעל מסה 3.16 ק"ג נע במהירות של 15.6 מטר לשנייה שמאלה ומתנגש חזיתית בחלקיק הנע ימינה במהירות 12.2 ומסתו 2.84 ק"ג. מצא את מהירות מרכז המסה אחרי ההתנגשות.