מרכז מסה

חשבו את מרכז המסה של הגופים הבאים, כולם בעלי צפיפות מסה אחידה: א. חצי קשת של מעגל. ב. חצי מעגל. ג. ספירה שהוחסרה ממנה ספירה בעלת חצי מהרדיוס שמיקומה נמצא במרחק חצי רדיוס ממרכז המעגל.
1
f