המבנה המתואר באיור מורכב מורכב משלושה גלגלים זהים על-גבי משטח אופקיץמהם מקדמי החיכוך המינימליים בין גליל לגליל ובין הגליל למשטח על-מנת שהמבנה ישאר בש"מ סטטי רמז: יש לבחור בקפידה את נקודת הציר
diagram