מרכז מסה

פגז נורה במהירות v_0 בזוית \alpha מעל האופק. בנקודה מסויימת במסלולו מתפוצץ הפגז לשני רסיסים
בעלי מסות m1 ו- m2. הרסיס הראשון פוגע בקרקע במרחק R1 מנקודת הירי. באיזה מרחק מנקודת הירי
פוגע הרסיס השני, אם נתון ששני הרסיסים פוגעים בקרקע בו זמנית?
א. פתור/י משיקולי מרכז מסה.
ב. פתור/י משיקולי תנע.