מרכז מסה

א. היכן מרכז המסה של מוט באורך L בעל צפיפות מסה אורכית \lambda=Ax אשר קצהו השמאלי מונח בראשית?
ב. היכן מרכז המסה של גזרה בעלת רדיוס L וזוית \alpha בעלת צפיפות מסה שטחית \sigma=Br אשר קדקודה מונח בראשית?
ג. האם בגבול \alpha\rightarrow0 מתקבלת בסעיף ב' התוצאה של סעיף א'? הסבר/י.
רמז: מהם היחידות של A ו-B ?