מרכז מסה

אב ובנו נמצאים בקצה השמאלי של סירה הנמצאת במנוחה. ברגע מסויים צועד הבן אל מרכז הסירה
והאב צועד אל קצה הימני של הסירה. בכמה תנוע הסירה ביחס למיקומה ההתחלתי?
נתונים:
מסת הסירה m_1=220kg .
מסת האב m_2=80kg .
מסת הבן m_3=60kg .
אורך הסירה L=4m.