מרכז מסה

הראה/י כי מרכז המסה של חרוט בעל גובה h וצפיפות מסה אחידה נמצא בגובה h/4 מבסיסו.