פרסציה

מערכת בנויה משתי מסות נקודתיות, m, המוחזקות על ידי מוט חסר מסה באורך 2a. המערכת מסתובבת סביב ציר העובר במרכז המוט, במהירות זוויתית קבועה  \vec{\omega}, כך שהזוית בין המוט לציר הסיבוב היא \theta. מצאו את מומנט הכוח שיש לספק כדי לקיים את התנועה הסיבובית.