תנודות

שתי מסות זהות A ו- B  שמסתן MA = MB = 1 kg מחוברות לשני קפיצים זהים, להם kA = kB = 500N/m ע" פ הציור:


במצב ההתחלתי שני הקפיצים נמצאים במנוחה. מזיזים את המסה MA מרחק של x = 10 cm שמאלה ומשחררים אותה. לאחר השחרור מתנגשות המסות התנגשות פלסטית ונעות כגוף אחד.
א.כעבור כמה זמן תתנגש המסה MA במסה MB ?
ב.מה תהיה מהירותה של MA בעת הפגיעה ?
ג.כמה זמן יחלוף מהפגיעה ועד לנקודה בה ייעצרו המסות ?
ד.מהו זמן המחזור של תנועת המסות לאחר הפגיעה ?
ה.כמה זמן יחלוף מעת שחרור המסה MA עד שנקודת המגע בין המסות תחלוף על פני נקודה הנמצאת 1 cm  שמאלה מנקודת שווי המשקל ?
ו.מהו המרחק המקסימלי שתגיע נקודה זו מנקודת שווי המשקל ?